Phân phối camera quan sát giá rẻ chất lượng
nhà phân phối camera số 1 Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị an ninh như camera giám sát, camera chống trộm, hệ thống
Phân Phối camera quan sát chính hãng.

Công ty camera An Thành Phát là đại lý phân phối nhiều thương hiệu camera giám sát hàng đầu như Hikvision, Dahua,KBVISION,Vantech Với nhiều chính sách hợp lý cho kỹ thuật công ty camera.

HÃNG CAMERA
MENU

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-501Tvi 1.3

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1,017 VNĐ

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-501Tvi 2.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.134.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-501Tvi 3.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.408.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-501Tvi 4.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.447.000

Camera Pilass Ecam-602Tvi 1.3Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.095.000

Camera Pilass Ecam-602Tvi 2.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.173.000

Camera Pilass Ecam-602Tvi 3.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.447.000

Camera Pilass Ecam-602Tvi 4.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.525.000

Camera Pilass Ecam-605Tvi 1.3 Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.134.000

Camera Pilass Ecam-605Tvi 2.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.251.000

Camera Pilass Ecam-605Tvi 3.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.486.000

Camera Pilass Ecam-605Tvi 4.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.564.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-603Tvi 2.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.447.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-603Tvi 3.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.680.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-603Tvi 4.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.760.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-802Tvi 1.3Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.525.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-802Tvi 2.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.642.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-802Tvi 3.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.877.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-802Tvi 4.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.955.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-801Tvi 1.3Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.681.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-801Tvi 2.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.799.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-801Tvi 3.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2.072.000

Camera Hồng Ngoại Pilass Ecam-801Tvi 4.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2.151.000

Camera Pilass Ecam-501Ip 1.0 Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1.251.000

Camera Pilass Ecam-501Ip 5.0 Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3.050.000

Camera Pilass Ecam-A501ip 2.0Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1,681,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-H501ip 2.0Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,111,000 VNĐ

Ecam-708Tvi 2.0Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 22,678,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-602Ip 5.0Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,089,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-A602ip 2.0Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1,720,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-H602ip 2.0Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,151,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-Ph602ip 2.0Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,385,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-Pa602ip 2.0Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1,955,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-P602ip 2.0Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,324,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-605Ip 1.0 Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1,329,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-A605ip 2.0 Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1,799,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-H605ip 2.0 Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,190,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-Ph605ip 2.0 Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,424,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-Pa605ip 2.0 Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,033,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-P605ip 5.0 Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,363,000 VNĐ

Camera Pilass Ecam-605Ip 5.0 Mp Ip Hồng Ngoại

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,128,000 VNĐ

Camera Ip Thân Hồng Ngoại Led Array (Ecam-603Ip 1.0)

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1,525,000 VNĐ

Camera Ip Thân Hồng Ngoại Led Array (Ecam-603Ip 5.0)

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,324,000 VNĐ

Camera Pilass-Ecam-A603ip-2Mp

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1,994,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-603Ip 1.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1,525,000 VNĐ

Camera Ip Thân Hồng Ngoại Led Array (Ecam-H603ip 2.0)

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,424,000 VNĐ

Camera Ip Thân Hồng Ngoại Led Array (Ecam-Ph603ip 2.0)

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,620,000 VNĐ

Camera Ip Thân Hồng Ngoại Led Array (Ecam-Pa603ip 2.0)

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,229,000 VNĐ

Camera Ip Thân Hồng Ngoại Led Array (Ecam-P603ip 5.0)

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,558,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-802Ip 1.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 1,720,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-802Ip 5.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,519,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-P802ip 5.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,754,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-A802ip 2.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,151,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-H802ip 2.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,581,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-Ph802ip 2.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,815,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-Pa802ip 2.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,424,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-801Ip 5.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,715,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-P801ip 5.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,949,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-P801ip 5.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 3,949,000 VNĐ

Camera Ip Ecam-Pa801ip 2.0Mp Thân Hồng Ngoại Led Array

 • Giá Khuyến Mại: Liên Hệ
 • Giá Bán: 2,581,000 VNĐ

First « Prev  1 2  Next » End